Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe” Botoșani a câștigat un proiect Erasmus+ cu finanțare europeană!

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe” Botoșani a câștigat un proiect Erasmus+ cu finanțare europeană!

         Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Gheorghe” Botoșani, a accesat anul acesta, în cadrul programului Erasmus+, o finanțare europeană necesară derularii unui proiect Acțiune K1.

             F.A.I.T.H. (credinta) – acronimul proiectului (Foster ability, inclusion, tenderness, harmony), se bazează pe principiile incluziunii și diversității, concepte ce caracterizează orice școală modernă și care trebuie să se regăsescă și în școala noastră prin identificarea, aplicarea și implementarea celor mai bune metode de abordare a nevoilor diversității de elevi care învață în înstituția noastră.
Redactarea proiectului a fost realizată de echipa formată din prof. Jeanina Cătălina Apostol, prof. Crina Ștefan, și prof. psiholog Emilia Țipirigan.
F.A.I.T.H se va desfășura pe parcursul a 18 luni (1.09.2021- 1.03.2023) și are ca obiective integrarea de "soft skills" și strategii de sustenabilitate socială în demersul didactic pentru a favoriza incluziunea în școala noastra a 50% din elevii dezavantajați, în anul școlar 2022-2023.
            De asemenea, se v
a urmari dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor educative non-formale pentru 15 profesori (3 directi și 12 indirecți) aplicate la minim 80 de elevi, în anul școlar 2022-2023, precum și dezvoltarea competențelor de utilizare a device-urilor în procesul instructiv-educativ pentru cel puțin 10 profesori (3 direcți și restul indirecți) pană la finalul anului școlar 2022-2023.

           Proiectul constă în formarea profesonială a 9 cadre didactice care vor participa la cursuri de perfecționare în Spania, Portugalia, Franța (mobilitati). În cadrul acestor cursuri profesorii vor beneficia de prezentarea unor strategii care să-i ajute să se raporteze în mod adecvat la persoanele dezavantajate și la situațiile incomode care apar în clasă. Se va urmări  perfecționarea la nivelul educației non-formale (ghid de bune practici, jocuri digitale) integrate în învățământul formal pentru a motiva pe elevi să participe intrinsec la orele de curs.
           Totodată,  profesorii vor fi instruiti să folosească tehnologia în cadrul orelor și să aplice cunoștințele TIC, prin  teme și materiale, device-uri, prin jocuri și quizzuri, să gestioneze o clasă virtuală, să folosească aplicații educaționale. Elevii vor utiliza în mod conștient și responsabil platforme social media devenind astfel  utilizatori conștienți și responsabili în mediul virtual.
În final, elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Gheorghe” Botoșani vor fi beneficiarii principali ai schimbulului de bune practici aliniindu-se  la dimensiunea europeană, la standardele europene de predare-evaluare.

Director,
pr. prof. dr. Daniel Dascălu

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala uitlizare a informațiilor pe care le conține

Contact

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani

Adresa: Str. Prieteniei nr. 2, Botoșani 710077, România
Tel/Fax: 0231 581 773

Email: seminarul_bt@yahoo.com
Web:  www.seminarulbotosani.ro

 

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminarulbotosani.ro