EXAMENE DIFERENȚĂ PENTRU TRANSFER LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ”SFÂNTUL GHEORGHE” – BOTOȘANI PROFILUL PATRIMONIU CULTURAL

EXAMENE DIFERENȚĂ PENTRU TRANSFER LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ”SFÂNTUL GHEORGHE” – BOTOȘANI
PROFILUL PATRIMONIU CULTURAL

Pentru transfer în clasa a X-a B:
1. Studiul formelor – un desen în creion;
2. Studiul culorilor – un desen în culoare (tehnica la alegere);
3. Istoria Artelor – Începuturile artei bizantine;
4. Sculptură – ”Lemnul de tei – proprietăți și caracteristici” – referat;
5. Ed. Vizuală – desen la alegere
6. Vechiul Testament – Cartea Rut.
7. Noul Testament - Predica de pe munte – Evanghelia Matei cap. 5 – 7.
8. Liturgică - a) Cult de adorare. Cult de venerare;
b) Sărbătorile împărătești;
c) Treptele clerului superior – prezentare generală;
d) Zilele de post în Biserica Ortodoxă;
e) Duminica – sărbătoarea creștinilor.
9. Dogmatică – ”Revelația naturală și supranaturală” – tot capitolul.

Pentru transfer în clasa a XI-a B:
1. Studiul formelor – un desen natură statică;
2. Studiul culorilor – desenul natură statică în culoare (același desen de mai sus);
3. Istoria Artelor – ”Despre curentul impresionist” - referat;
4. Sculptură – ”Unelte și materiale folosite în sculptură” – referat;
5. Ed. Vizuală – desen la alegere
6. Vechiul Testament – Profetul Iona.
7. Noul Testament - Personalitatea sfântului evanghelist Ioan.
8. Liturgică - a) Sfânta Liturghie – instituire, definiție;
b) Liturghiile ortodoxe în timpul anului bisericesc;
c)Proscomidia, Liturghia catehumenilor, Liturghia credincioșilor prezentare generală;
d) Materiile și obiectele necesare săvârșirii Sf. Liturghii.
9. Dogmatică – ”Dogma Sfintei Treimi” – tot capitolul
10. Istoria Bisericii Universale - a) Persecuțiile (cauze și etapele),
b) Importanța Sinodului I Ecumenic.

Pentru transfer în clasa a XII-a B:
1. Studiul formelor – Portretul în stil bizantin – chip icoană în creion;
2. Studiul culorilor – Portretul în stil bizantin – chip icoană în culoare, tehnica la alegere;
3. Istoria Artelor – referat despre un artist din perioada barocului;
4. Sculptură – ”Proprietățile lemnului de brad” – referat;
5. Ed. Artistică – referat despre o casă memorială la alegere;
6. Studiul materialelor - ”Materiale folosite în tehnica al fresco” – referat;
7. Vechiul Testament – Cartea I Macabei.
8. Noul Testament - Cartea Faptele Apostolilor – cap. 9 – 12 – convertirea lui Saul
9. Morală - a) Fericirile și Decalogul; b) Virtuțile teologice și virtuțile cardinale.
10. Dogmatică – ”Persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos” – tot capitolul.
11. Istoria Bisericii Române - a) Răspândirea creștinismului pe teritoriul țării noastre,
b) Întemeierea Mitropoliei Moldovei