EXAMENE DIFERENȚĂ PENTRU TRANSFER LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ”SFÂNTUL GHEORGHE” – BOTOȘANI PROFILUL PASTORALĂ

EXAMENE DIFERENȚĂ PENTRU TRANSFER LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ”SFÂNTUL GHEORGHE” – BOTOȘANI
PROFILUL PASTORALĂ

Pentru transfer în clasa a X-a A:
1. Vechiul Testament – Cartea Rut
2. Noul Testament – Predica de pe munte – Evanghelia Matei cap. 5 – 7.
3. Liturgică/ Tipic – a) Biserica – locaș de închinare (prezentare generală);
b) Laudele bisericești – generalități;
c) Cărțile de slujbă pentru preoți și cântăreți;
d) Împărțirea slujbelor bisericești.
4. Dogmatică – ”Revelația naturală și supranaturală” – tot capitolul.
5. Spiritualitate – a) Literatura duhovnicească. Principalele cărți de spiritualitate ortodoxă;
b) Rugăciunea;
c) Importanța postului.
6. Ed. Vizuală –
7. Limba Latină – a) Declinările substantivelor;
b) Adjectivul – clasificare, declinare;
c) Pronumele personal;
d) Verbul – indicativ, imperfect și viitor – diateza activă; verbul esse;
e) Legenda întemeierii Romei.
8. Limba greacă – a) Alfabetul – reguli de pronunție;
b) Declinarea substantivelor: I, a II-a, a III-a consonantică;
c) Adjectivul – clasa I;
d) Pronumele personal;
e) Verbul la indicativ prezent, imperfect, aorist, viitor, verbul ”a fi”;
f) Rugăciunea Tatăl nostru în lb. greacă.

Pentru transfer în clasa a XI-a A:
1. Vechiul Testament – Profetul Iona
2. Noul Testament – Personalitatea sfântului evanghelist Ioan.
3. Liturgică/ Tipic – a) Sfânta Liturghie – instituire, definiție;
b) Liturghiile ortodoxe în timpul anului bisericesc;
c) Proscomidia, Liturghia catehumenilor, Liturghia credincioșilor prezentare generală;
d) Materiile și obiectele necesare săvârșirii Sf. Liturghii.
4. Dogmatică – ” Dogma Sfintei Treimi” – tot capitolul.
5. Spiritualitate – a) Sfintele Taine- prezentare generală;
b) Taina Spovedaniei;
c) Pregătirea pentru primirea Sfintei Împărtășanii.
6. Ed. Vizuală –
7. Limba Latină – a) Adjectivul – gradele de comparație;
b) Pronumele demonstrativ și relativ;
c) Verbul – diateza pasivă – indicativul prezent, imperfect și viitor;
d) Iulius Caesar – viața și activitatea literară
8. Limba greacă – a) Substantivul – declinarea a III-a vocalică;
b) Adjectivul – gradele de comparație;
c) Pronumele demonstrativ și relativ;
d) Verbul – diateza medio-pasivă – indicativul prezent, imperfect, aorist și viitor;
e) Rugăciunea ”Împărate Ceresc” – în limba greacă.
9. Muzică bisericească – Cântări la Sfânta Liturghie.

Pentru transfer în clasa a XII-a A:
1. Vechiul Testament – Cartea I Macabei.
2. Noul Testament – Cartea Faptele Apostolilor – cap. 9 – 12 – convertirea lui Saul
3. Liturgică/ Tipic – a) Cult de adorare. Cult de venerare;
b) Sărbătorile împărătești;
c) Treptele clerului superior – prezentare generală;
d) Zilele de post în Biserica Ortodoxă;
e) Duminica – sărbătoarea creștinilor.
4. Dogmatică – ” Persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos” – tot capitolul.
5. Spiritualitate – a) Sfânta Liturghie – Împărăția Cerului pe pământ;
b) Valoarea sufletului
6. Ed. Vizuală –
7. Limba Latină – a) Verbul – tema perfectului și tema supinului;
b) Participialele și completiva infinitivală;
c) Propoziția relativă;
d) M.Tullius Cicero – viața și activitatea literară
8. Limba greacă – a) Verbul – conjugarea în ”mi”
b) Modul participiu și participialele;
c) Modul infinitiv și infinitivala;
d) Verbul – diateza medio-pasivă – indicativul prezent, imperfect, aorist și viitor;
9. Muzică bisericească – Cântări Sfânta Liturghie.
10. Istoria Bisericii Universale – a) Persecuțiile (cauze și etapele),
b) Importanța Sinodului I Ecumenic.
11. Istoria Bisericii Ortodoxe Române – a) Răspândirea creștinismului pe teritoriul țării noastre,
b) Întemeierea Mitropoliei Moldovei.
12. Catehetică – a) Instituția catehumenatului în Biserică;
b) Momentele logico-psihologice ale unei cateheze;
c) Calitățile unui catehet.
13. Morală – a) Fericirile și Decalogul; b) Virtuțile teologice și virtuțile cardinale.