A inceput editia a IV-a a Proiectului Scoala pentru viata

Misiunea Seminarului Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe” Botoșani și deviza noastră ”O școală pentru minte, suflet și trup” sunt continuu translatate spre practică, prin realizarea multor activități utile elevilor noștri, tinerilor adolescenți frământați de întrebări și căutători de răspunsuri convingătoare, argumentate și logice. Colectivul de profesori oferă elevilor, pe lângă cunoștințele specifice disciplinelor predate și informații utile în dezvoltarea personală și profesională, implicând elevii în activitățile extrașcolare.

Proiectul ”Școala pentru viață”, aflat la a patra ediție, se adresează elevilor noștri, dar și altor tineri din județul Botoșani, care doresc să participe la activități: seminarii, campanii de informare și de conștientizare, concursuri transdiciplinare și transcurriculare. Proiectul vizează formarea unor abilități de viață la adolescenți, atât de necesare pentru integrarea socio-profesională, precum și pentru succesul școlar, cum sunt: abilităţi de autocunoaştere, abilităţi de luare a deciziilor, abilităţi de comunicare, abilităţi antreprenoriale (alegerea meseriei/ profesiei, cum să administrezi un buget în familie), abilităţi de autogospodărire (mai ales pentru copiii din internat şi pentru cei ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate), abilităţi TIC (de utilizare a calculatorului, alfabetizare digitală), abilităţi artistice, abilităţi de voluntariat, abilităţi sociale (cunoșterea drepturilor și obligațiilor, de integrare socială, de interacţiune în societate, de cooperare în grupuri de apartenenţă, spirit de echipă, de respectare a regulilor sociale).

Primele activități – ședințe de lucru organizatorice, identificarea elevilor voluntari și deschiderea proiectului au avut loc în luna ianuarie și s-au bucurat de succes în rândul celor peste 60 de  participanți – elevi și profesori.

La activitatea ”Drepturile și obligațiile cetățenilor europeni”, desfășurată în data 19 februarie 2019, elevii: Botezatu Alina Florentina, Federovici Denisa Ionela, Lupan Petronela, Petrea Ioana, Daniliuc Bianca Elena, Matrași Antonia, Dumbravă Eduard Constantin, Carpiuc Liviu, Pintilie Lucian Mihai, Drăgoi Ionuț Eusebiu, Stoian Cosmin Gabriel, Boicu Florin Ionuț, Apostol Petru Daniel au pregătit și prezentat eseuri, planșe și scurte informări, care au fost urmate de o dezbatere liberă despre modul în care tinerii consideră că le sunt respectate drepturile, în România și în UE, organizată cu sprijinul coordonatorilor proiectului: Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu, Prof. Dr. Macovei Ada Alexandrina, Prof. Jeanina Cătălina Apostol și a colegilor: Prof. Crina Ștefan, Prof. Corina Țifrea, Prof. Marius Rîznic. Din echipa de organizare a activității fac parte elevele: Andrici Beatrice, Grosu Laura, Tapalagă Beatrice Maria.

Au fost prezentate și acte normative care stabilesc drepturile și libertățile individuale, în paralel cu accentul pe obligațiile fiecărui individ de a le respecta, atât în țară, cât și în străinătate.

Dreptul la educație, dreptul la muncă, dreptul la protecție socială, la sănătate, la viață privată, la exprimare, dreptul de a alege și de a fi ales, au fost cele mai dezbătute subiecte. 

”Îi felicit pe organizatori, pe participanții activi și pe voluntarii din cadrul proiectului. Îi invit și pe ceilalți elevi să participe la proiectele liceului, să-și formeze noi deprinderi și abilități utile în viața de zi cu zi, să împlinească misiunea Seminarului, ca pe o datorie de onoare, cu cinste și cu recunoștință față de cei care îi formează atât de frumos” a concluzionat Parintele Director.