Anunț ocuparea postului de bucătar

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botoșani, cu sediul în Botoșani, Str. Prieteniei, nr. 2, jud.
Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 1336 / 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34 / 2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: muncitor (bucătar)
NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant
NMLUL POSTULUI: funcție de execuție
COLPARTIMENT: Adminstrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână.
PERIOADA: nedeterminată.
Detalii în documentul atașat PDF.

Documente atașate