Proiectul „CLASA VIITORULUI” / cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1740, finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

CENTRUL FINANCIAR-CONTABIL SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SF.GHEORGHE" BOTOSANI, în calitate de
Beneficiar, implementează proiectul „CLASA VIITORULUI” / cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1740, finanțat prin
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - Componenta C15: Educație - Investiția 9. Asigurarea
echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind
de 295.133,90 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene .
Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea
competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de
asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și
abandonului școlar
Activitățile derulate în cadrul proiectului
• Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea
unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
• Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific
educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
• Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
• Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat
prin 2 sesiuni de instruire