Sfinții Trei Ierarhi – personalități distincte și modele de unitate și integritate în viața Bisericii

     Sfinții Trei Ierarhi – personalități distincte și modele de unitate și integritate în viața Bisericii,  și a societății, precum și repere de elocvență, moralitate și demnitate pentru învățământul teologic. 

     Sub această deviză s-a desfășurat programul dedicat zilei de sărbătoare a învățământului teologic, prin evocarea și cinstirea celor bine cunoscuți, Sfinți Trei Ierarhi:  Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, în spațiul dedicat practicii liturgice și formării spirituale din cadrul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Gheorghe” din Botoșani, paraclisul școlii. Au participat, pe lângă preoții profesori și slujitori din cadrul școlii, profesori și educatori ai seminarului, elevi seminariști și preoți slujitori, foști absolvenți ai seminarului teologic din Botoșani, consonând într-un firesc de taină al rugăciunii în cadrul slujbelor Vecerniei mari unite cu Litia din ajunul sărbătorii și Sfânta Liturghie din ziua praznicului. Gândul de rugăciune și evocare prilejuit de momentele festive, i-a cuprins și pe toți ostenitorii și absolvenții școlii noastre trecuți la cele veșnice, în răstimpul de activitate de peste trei decenii ale seminarului botoșănean. 

     Având în vedere anvergura personalităților celor Trei mari Sfinți  și Ierarhi care s-au impus nu prin autoritatea demnității lor, ci prin măsura erudiției și măreției faptelor lor, suntem datori să încurajăm cu înțelepciune și discernământ, entuziasmul și dinamismul tinerilor noștri spre a-și contura limpede și cu fermitate, dragostea pentru cult și cultură deopotrivă, vocația pentru slujire și misiune dar și curajul pentru mârturisire și dăruire în numele onestității și a credinței dreptmăritoare. Aceasta este sinteza mesajului transmis tinerilor noștri și celor prezenți, chemați să descopere prin participare și pregătire, bucuria și înțelesul spiritualității și culturii creștine într-un veac la fel de tensionat ca și cel din vremea Sfinților Trei Ierarhi, dar prin alte mijloace și provocări. La finalul activității și a Sfintei Liturghii părintele director, Daniel Dascălu, a mulțumit celor prezenți și implicați, invitându-i să-și armonizaze activitatea desfășurată în seminar prin rugăciune, curiozitate și progres intelectual precum și  cultivarea activităților creative pentru minte, trup și suflet, dând slavă întru toate Bunului Dumnezeu prin mijlocirea Sfinților Trei Ierarhi. 

     Pr. Spiritual, Puiu I. Constantin.