Proiect educațional „În Limba Ta”

Proiect educațional  „În Limba Ta”

        Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Sf. Gheorghe” Botoșani a desfășurat în perioada 3-15  februarie, proiectul educațional „În limba ta” în memoria marelui poet Grigore Vieru.

Activitățile incluse au intersectat arii curriculare și discipline diverse precum: Limbă și comunicare (Limba și literatura română), Arte (Educație muzicală, Educație plastică).

Mai simplu spus, acest proiect este o invitație la un dialog între discipline, care să-i pună pe elevi în relație cu ei înșiși, cu ceilalți, cu natura, cu societatea și, mai presus de toate, cu Dumnezeu. De aceea, proiectul a fost structurat pe trei secțiuni:

Secțiunea I: Creație literară ( creare / prezentare de versuri în memoria lui Grigore Vieru);

Secțiunea  a II-a: Creație  plastică (realizarea și expunerea unor picturi cu tematică diversă din poezia lui Grigore Vieru);

Secțiunea a III-a: interpretare artistică (susținerea unui concert compus din cântece pe versurile lui Grigore Vieru). Creațiile artistice ale elevilor implicați au fost realizate sub îndrumarea doamnelor profesoare Șcarlii Ioana și Pânzariu Ionela și expuse  pe holurile școlii sub genericul „Plai de Dor” în data de 14 februarie 2022. Proiectul s-a încheiat pe 15 februarie, de Ziua Națională a Lecturii, cu spectacolul omagial  „În limba ta”, în cadrul căruia elevii Seminarului îndrumați de prof. Tifrea Corina și prof. Ștefan Crina, au recitat din poeziile lui Grigore Vieru, dar și din  creațiile personale în memoria Luceafărului de dincolo de Prut. Totodată, au fost interpretate câteva piese muzicale alcătuite pe versurile  marelui poet. Această ultimă activate a fost coordonată de Prof. Cezar Grădinaru. Pr. Prof. Sandu Olivian și Pr. Prof. Teodor CenușăObiectivul fundamental al acestui proiect a fost educarea elevilor în spiritul respectului faţă de valorile literare şi culturale româneşti/universale și îmbogăţirea cunoştinţelor literare, istorice şi artistice ale acestora. Aniversarea poetului reprezintă o apologie adusă limbii române, o pledoarie pentru redescoperirea valorilor românești și apropierea de românii din Basarabia.Coordonator proiect,

Bibliotecar, Pr. Ionescu Claudiu