”Cartea – trecut, prezent și viitor”

 

Proiect educațional internaţional

 

 

”Cartea – trecut, prezent și viitor”

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            “Ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură!” (I Timotei 4, 13)

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                                                                  PARŢILE CONTRACTANTE:

 

 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Colegiul „Sfântul Nicolae” Iași

 

Coordonatori:           arhim. Hrisostom Rădășanu, consilier Sector Învățământ

                                    Valentin Țoc, director al Colegiului „Sfântul Nicolae” Iași

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

 

Coordonatori:          Prof. Mihaela Huncă, inspector general

                                    Pr. prof. Liviu Botezatu, inspector Religie

                                    Prof. Cătălina Hodan,  inspector Socio-umane

 

 

Mănăstirea ”Nașterea Domnului” – Zăbriceni, Raionul Edineț, Republica Moldova

 

Coordonator:                        Arhim. Damian Burlacu

 

 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox  “Sfântul Gheorghe” Botoşani

 

Coordonatori:           Pr.prof.dr. Daniel Dascălu, director

                                     Prof. Corina Mariana Țifrea

                                     Prof. Crina Daniela Ștefan

                                     Prof. Ioana Şcarlii

                                     Prof. Jeanina Cătălina Apostol

                                     Prof. Marius Râznic

                                     Prof. dr. Ada Alexandrina Macovei

                                     Pr. prof . Visarion Vizitiu

                                     Pr. prof. Partenie Cristian Apostoaie

                                     Pr. Spiritual Gabriel Ţifrea

 

                       

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani

 

Coordonatori:           Prof. Diana Moruzi, director

                                      Prof. Ionela-Gianina Apachiței

                                      Prof. Mariana- Marcela Fortoeș

 

 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani

 

 

Coordonatori:           Prof. Mirela Ofelia Sănduleanu, director

                                     Prof. Liliana-Carmen Hrițuc

                                     Prof. Lili Siustis

 

           

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI:

 

   

 1) ARGUMENT:

 

       Prin acest proiect am încercat să găsim modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectura cărţii româneşti, într-un spaţiu românesc. De asemenea,  încercăm să repunem în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”,  de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere,  un izvor de cunoaştere a rădăcinilor neamului românesc.

 

 2) SCOPUL PROIECTULUI:

 

      Stimularea interesului pentru lectură,  prin donare de cărți de literatură și teologie , în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă individuală. Fondul de carte se va duce către Mănăstirea Zăbriceni din Republica Moldova, care-l va distribui școlilor din regiune.

 

  3) OBIECTIVE SPECIFICE:

 

Privind elevii:

·         Stimularea nevoii de lectură;

·         facilitarea apropierii elevilor de carte şi de cuvântul scris;

·         formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;

·         îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;

·         stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale;

·         împărtăşirea experienţelor personale

 

Privind cadrele didactice:

  • familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectura;
  • abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze elevul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris;

 

Privind părinţii:

  • creşterea implicării părinţilor în activităţile scolii.

 

    4) GRUPUL ŢINTĂ CĂRUIA  SE ADRESEAZĂ PROIECTUL:

 

Beneficiari direcţi:
- elevi din Republica Moldova

 

Beneficiari indirecţi:

a) vizitatori ai paginii de Facebook, create pentru popularizarea proiectului;
b) părinţii elevilor implicaţi in proiect;
c) comunitatea locală;

d) elevii care vor dona cărți.

 

 

5) DURATA PROIECTULUI:
 

Proiectul educaţional se desfăşoară în perioada 15 iunie 2016 – 15 ianuarie 2017.

 

6) DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR :

 

Activitatea nr. 1 – activitate colectivă
 

Data/perioada de desfăşurare: iunie 2016
Descrierea activităţii: Crearea unei pagini de Facebook pentru popularizarea si promovarea proiectului, crearea unor pliante, articole in ziare locale, incheierea unor parteneriate educationale.
Responsabili: coordonatorii proiectului

Locul desfășurării: Seminarul Teologic Ortodox  “Sfântul Gheorghe” Botoşani
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate, comunitatea locală.

Modalități de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activității vor fi fotografiate, filmate și vor fi postate pe pagina de Facebook a  proiectului.

 

Activitatea nr. 2 – formarea fondului de carte

 

Data/perioada de desfăşurare: iunie - noiembrie 2016
Descrierea activităţii: colectarea, depozitarea, selectarea cărților donate de către elevii implicați în proiect.

Responsabili: coordonatorii proiectului

Locul desfășurării: Seminarul Teologic Ortodox  “Sfântul Gheorghe” Botoşani

Modalități de evaluare: Aspecte ale activității vor fi fotografiate, filmate și vor fi postate pe pagina de Facebook a proiectului.

 

Activitatea nr. 3: ”Cum se naște o carte”
 

Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2016
Locul desfăşurării: tipografie
Descrierea activităţii: Elevii  au posibilitatea de a observa munca ce trebuie depusă pentru tiparirea unei carti prin vizita programata la tipografie
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activităţilor vor fi fotografiate, filmate și postate pe pagina de Facebook a proiectului.

 

Activitatea nr. 4 –vizită și donație

 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2016
Locul desfăşurării: Mănăstirea Zăbriceni, Republica Moldova

Participanţi : echipele de proiect ( elevi si cadre didactice din şcolile partenere)
Descrierea activităţii: fondul de carte va fi dus la Mănăstirea Zăbriceni din Republica Moldova de unde va fi distribuit reprezentanților școlilor gimnaziale din regiune.
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii din Republica Moldova.

Modalități de evaluare: Aspecte ale activității vor fi fotografiate, filmate și vor fi postate pe pagina de Facebook a proiectului.

 

Activitatea nr. 5 -  Simpozion Internațional ”Cartea – trecut, prezent și viitor”

 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2016
Locul desfăşurării: Mănăstirea Zăbriceni, Republica Moldova
Participanţi: profesorii și elevii implicați în proiect

Descrierea activităţii: participanții vor prezenta materiale pe tema propusă şi vor interpreta cântece patriotice
Responsabili: coordonatorii proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate, comunitatea locala
Modalităţi de evaluare: album de fotografii. Aspecte ale activităţii  vor fi  filmate şi postate pe pagina de  Facebook  a proiectului.

 

Activitatea nr. 6 - evaluarea proiectului
 

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2017
Locul desfăşurării: Seminarul Teologic Ortodox  “Sfântul Gheorghe” Botoşani
Descrierea activităţii: Masă rotundă ce presupune punerea in discutie a impactului pe care l-a avut acest proiect educational.
Responsabili: coordonatorii proiectului

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: album de fotografii, diplome si adeverințe de participare.

 

 

 

 7) RESURSE UMANE PARTICIPANTE ( parteneri ):

     - Mitropolia Moldovei și Bucovinei;

     - Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași;

     - Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” – Botoșani;

     - Colegiul Tehnic  ”Ghe. Asachi” – Botoșani

     - Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” – Botoșani

     - Mănăstirea ”Nașterea Domnului” – Zăbriceni, Raionul Edineț, Republica Moldova

 

    8) RESURSE MATERIALE:

• cărți de literatură și teologie
• diplome pentru cadrele didactice şi copii

 

   9) RESURSE FINANCIARE:
• autofinanțare.

 

    10) EFECTELE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

- dezvoltarea relațiilor de colaborare și împărtășirea experienței pozitive între românii de pretutindeni;

- implicarea activă a cadrelor didactice și a elevilor în activitățile desfășurate în cadrul

proiectului;

- cultivarea disponibilităților practice ale elevilor prin activități extracurriculare;

- participarea activă în derularea unor programe internaționale;

- creșterea atractivității școlii în comunitate;

- creșterea gradului de implicare a părinților în viața școlii;

- consolidarea parteneriatelor cu instituțiile educaționale;

 

11). DISEMINARE

Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanților la proiect în cadrul consiliului profesoral, instituțiilor similare, opiniei publice, comunității  prin diferite mijloace de comunicare:
  - referate
  - comunicări
  - articole în presă / reviste de specialitate
  - expoziții tematice
  - afișe
  - fluturași
  - pliante

12). PARTENERI MEDIA: Radio Trinitas şi Ziarul Lumina

                                           

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani

Adresa: Str. Prieteniei nr. 2, Botoșani 710077, România
Tel/Fax: 0231 581 773

Email: seminarul_bt@yahoo.com
Web:  www.seminarulbotosani.ro

 

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminarulbotosani.ro