Cooperare și dinamică spirituală

      Având în vedere profilul vocațional -  teologic – al școlii noastre, pentru a susține și modela caractere dinamice și coerente în exprimarea sentimentului autentic de evlavie și manifestare a credinței ortodoxe, ne dorim să venim în întâmpinarea tinerilor seminariști prin descoperirea și aprofundarea cultului și a vieții liturgice în general, precum și a „bogăției” seducătoare a spiritualității ortodoxe, în special.

   Astfel, elevii noștri, ca orice liceean dealtfel, frumoși și seducători prin cutezanța și libertatea proprii vârstei lor, doritori de adevăr și în căutare de sens, sociabili și totuși discreți, voioși dar și nesiguri, simt și exprimă nevoia de a fi înțeleși, asistați (orientați) și încurajați în drumul ce-l străbat (mai ales în această etapă a așezării unei temelii trainice privind discernerea lucrurilor). Sunt situații în care ne regăsim cu toții, prin efortul de a preîntâmpina dislocarea tinerii generații de structura și realitatea viabilă a unei vieți sănătoase : Biserica, familia și neamul. Este unul din rolurile pe care le-a asumat școala noastră, de care ne facem direct responsabili și pentru care ne vedem obligați să căutăm și să aplicăm soluții potrivite.

     Într-un asemenea context am inițiat un proiect de colaborare între școala noastră, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botoșani și Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi”, Mănăstirea Neamț. Prin acest proiect ne propunem realizarea unui protocol de colaborare între elevii și profesorii instituțiilor amintite, ce are la bază schimbul reciproc de experiențe și opinii privind crearea unui mediu spiritual-educațional motivant, eficient și captivant. Când orientăm elevii, îi ajutăm să-şi dezvolte şi să accepte o imagine completă despre sine (în raport cu Dumnezeu şi cu semenii), despre rolul lor în societate, conform cu realitatea înconjurătoare pentru a obţine satisfacţii într-o muncă benefică societăţii în general şi Bisericii în particular. De aceea, e nevoie de o formare, ca pregătire și implicare continue, precum și de o confirmare analogică, drept răspuns și încurajare în angajamentul făcut. (Tinerii trebuie să se convingă că nu sunt singuri, că alegerea lor e meritorie, căci se confirmă în așteptările celorlalți, profesori și colegi).

     Pentru acest demers am ales să mergem în ziua de 19 septembrie la Seminarul „V. Costachi” Mănăstirea Neamț, subsemnatul, preot spiritual Constantin Puiu, împreună cu opt elevi ai claselor a X a și a XI a de la Seminarul „Sf. Gheorghe” Botoșani cu îngăduința și binecuvântarea pr. director, prof. Daniel Dascălu, după ce, în prealabil și pr. director, prof. Ioan Mihoc și-a arătat disponibilitatea și îngăduința de a ne primi.

După ce ne-am închinat în impunătoarea Biserică din incinta seminarului Neamț, ridicată în cinstea Sf. Ioan Iacob, am poposit în școala de tradiție a învățământului teologic; ne-a întâmpinat cu ospitalitate chiar pr. director, Ioan Mihoc, care ne-a și prezentat școala, cu sălile de curs, paraclisul, biblioteca, laboratoarele și cantina așezământului. Dar, scopul nostru era legat de comunicarea cu profesorii și elevii seminariști; fapt realizat cu îngăduința pr. director, susținând o sesiune de dialog între pr. profesori și elevi, precum și a elevilor între dânșii. Impresiile au condus spre un singur răspuns : „Vrem să ne întâlnim mai des!”, rostit de elevii ambelor școli. Dealtfel, în aceasta constă și viabilitatea  proiectului nostru, ca în funcție de eficiență, să fie continuat pe viitor.

    După aproximativ două ore în care am dialogat, ascultând și întrebând reciproc, în care ne-am rugat și am povestit, fiecare în limitele propriei experiențe, am fost ospătați cu bunăcuviință, în final, ne-am luat rămas bun, încântați și mai motivați de noua experiență.

     Dar, oportunitatea acestei noi experiențe nu se epuizase încă; așa că, folosindu-ne de prilej și de îngăduința timpului, ne-am deschis altei experiențe și stări duhovnicești, impregnate pe alocuri de istorie și cultură. Astfel, ne-am închinat și rugat la m-rea Neamț, schitul Vovidenia, m-rea Sihăstria ( chilia pr. Cleopa și cimitirul mănăstirii), m-rea Secu, casa memorială M. Sadoveanu și mitropolit Visarion Puiu.

   Activitatea proiectului s-a încheiat, așa cum am sperat, într- o notă de optimism, încredere și cu motivația în plus că, prin angajament ferm, credință în Dumnezeu, disciplină intelectuală și spirituală putem împlini aspirațiile proprii, care să ne umple de sens și bucurie viața.

  

                                                                                 Spiritual,

                                                                        Pr. Puiu I. Constantin