Iubește viața

FIŞA PROIECTULUI „IUBEŞTE VIAŢA!”

 

1.     Titlul proiectului: „IUBEŞTE VIAŢA!”

a.       Tipul proiectului:  la nivelul şcolii/local, transcurricular

b.      Domeniul/aria curriculară: Matematică şi ştiinţe, Om şi societate, Arte şi religie

  1. Coordonatorii proiectului:

 

Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu

Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei

Pr. Prof. Visarion Vizitiu

Pr. Prof. Partenie Apostoaie

Pr. Gabriel Ţifrea

Pr. Teodor Cenuşă 

Prof. Marius Rîznic

Prof. Crina Ştefan

Prof. Ioana Şcarlii

Prof. Jeanina Apostol

Prof. Daniela Grădinaru

Prof. Corina Ţifrea

 

 

  1. Perioada: 8 martie 2016 - 1 iunie 2016
  2. Grup ţintă/beneficiari:
    1. Beneficiari direcţi: 200 elevi ai claselor IX-XII ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Botoşani
    2. Beneficiari indirecţi: tineri din liceele municipiului Botoşani, părinţi, conducerea şcolii, şcoala ca şi instituţie, comunitatea locală, instituţiile partenere
  3. Obiective

a.       Obiectivul general:

Dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice şi valori specifice moralei religioase, cu privire la dreptul constituţional la viaţă, cultivarea şi dezvoltarea sentimentului religios şi promovarea virtuţilor, pentru o tinereţe curată şi fericită, prevenirea sarcinilor nedorite şi a avorturilor, care au un  impact fizic, psihic şi social major în rândul tinerilor, al şcolii, al familiilor acestora şi al societăţii, transferul cunoştinţelor şi formarea unor atitudini şi deprinderi sănătoase, într-o societate secularizată şi a libertinajului.

b.      Obiective specifice:

1.      Transferul de cunoştinţe de specialitate de la categorii profesionale diverse către tineri, în vederea informării şi conştientizării riscurilor unei sarcini nedorite şi a avortului

2.      Dezvoltarea spiritului competiţional, creşterea capacităţii de cooperare – lucru în echipă, utilizarea limbajului specific şi dezvoltarea capacităţii de sintetizare/selectare a materialului informaţional extrem de amplu şi de complex, dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei, implicarea tinerilor în propria formare pentru viaţă

3.      Utilizarea eficientă a resurselor bibliografice tipărite sau în format electronic, a resurselor materiale şi a celor umane, prin alegerea şi stabilirea activităţilor care se potrivesc proiectului şi în care elevii pot să se implice în mod real şi să performeze: poezie, cântece, scenetă, desen, realizare de materiale pe suport de hârtie sau video, gestionarea resurselor etc.

4.      Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi, consolidarea încrederii în forţele proprii, stimularea dorinţei de autodepăşire şi creşterea performanţelor individuale şi de grup, stabilirea unor valori şi formarea de atitudini corecte referitoare la relaţiile de colegialitate, prietenie, cuplu, familie şi în general, la relaţiile sociale.

 

6.     Argument:

Proiectul a apărut din dorinţa elevilor de a participa la organizarea de proiecte şi evenimente, prin acţiuni ce se doresc a fi durabile şi cu impact în viaţa şcolii şi a fiecăruia dintre participanţi. La orele de filosofie, la tema „Drepturile omului”, elevii au dezbătut cu mare interes şi s-au implicat în discuţii aprinse pe tema dreptului la viaţă, sugerând că timpul alocat acestora este insuficient şi că doresc să se implice  în activităţi dedicate acestei teme. De asemenea, au apărut şi primii voluntari, precum şi primele tipuri de activităţi. În acest context, prin discuţiile cu conducerea şcolii, preoţii şi colegii profesori, s-a conturat proiectul.

Proiectul are scop multiplu: pe de o parte implicarea activă şi antrenarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi comunităţii locale în viaţa şcolii, pentru conştientizarea rolului şi aportului pe care fiecare individ îl joacă într-o societate modernă şi democratică, şi pe de altă parte, pregătirea tinerilor pentru o viaţă morală şi fericită, integrarea socială şi prevenirea eşecului în relaţii şi familie. Totodată, proiectul intenţionează să aducă în prim plan implicaţiile sociale ale numărului mare de avorturi – cca. 20 milioane în ultimii 25 de ani, care, deşi legal realizate, au consecinţe majore pe termen scurt, mediu şi lung în rândul membrilor societăţii româneşti. Am pierdut o ţară, dar şi respectul faţă de fiinţa vie, nenăscută şi chiar faţă de propria persoană, a scăzut stima de sine şi puterea de implicare în acţiuni umanitare.

 

7.     Resurse

- Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi, conducerea şcolii, reprezentanţi ai partenerilor

- Resurse materiale: echipamentele deja existente în liceu, internet, calculatoare aparţinând liceului, elevilor/familiilor acestora, hârtie, planşe, fotografii, afişe, materiale video, filme, instrumente de scris şi de desenat, folii pentru plastifiere, dosare, mape, tricouri personalizate etc.

- Resurse de timp: în funcţie de disponibilitatea elevilor şi grupele de lucru formate, minim 100 de ore, la şcoală şi acasă, în locuri publice

- Parteneri: Consiliul Şcolar al Elevilor, Asociaţia părinţilor, ATOR, Asociaţia PROVITA, Fundaţia „Solidaritate şi speranţă” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Protopopiatul Botoşani, Biserica „Vovidenia” Botoşani, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Botoşani, Maternitatea Botoşani, Cabinet psihologic Dascălu Liliana, Colegiul medicilor Botoşani

- Parteneri media: Monitorul de Botoşani, stiri.botosani.ro, Radio România Actualităţi, Botosaneanul, Banul botoşănean, Doxologia.ro.

 

8.     Activităţi

I. Prezentarea Proiectului „Iubeşte viaţa!”

Prezentarea proiectului „Iubeşte viaţa” şi constituirea echipei de voluntari dintre elevii liceului, minim 50 de elevi, se va realiza marţi, 8 martie 2016, cu ocazia Zilei internaţionale a femeii. Responsabil: Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei

II. Viaţă de artist

Vor fi pregătite minim 50 de lucrări de tipul: 10 referate despre drepturile omului, 5 flyere, 5 afişe, 5 pliante relevante pentru proiect, 25 mesaje ale tinerilor către alţi tineri, desene pentru banner. Dintre acestea, vor fi alese de către coordonatorii proiectului cele mai reprezentative pentru fiecare categorie, în vederea multiplicării şi utilizării în timpul derulării activităţilor. Termenul de realizare a lucrărilor  este vineri, 18 martie, 2016. Luni, 21 martie 2016, se va realiza selecţia materialelor. Responsabili: coordonatorii proiectului.

III. Rugă pentru viaţă

Minim 100 de elevi, dintre care şi voluntarii proiectului, vor participa la slujbele dedicate Buneivestiri, la cele două biserici partenere ale proiectului: “Cuvioasa Paraschiva” şi “Vovidenia”, în data de vineri, 25 martie 2016. Responsabili: Părintele Prof. Visarion Vizitiu, Părintele Prof. Partenie Apostoaie.

 

IV. Marşul pentru viaţă

Minim 100 de elevi, dintre care şi voluntarii proiectului, vor participa la Marşul pentru viaţă, organizat în data de 26 martie 2016, la Botoşani, de către Asociaţia Pro-Vita. Responsabil: Părintele Director, Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu.

V. Cenaclu literar „La vie après la vie!

Minim 20 elevi vor compune şi vor recita poezii dedicate familiei, iubirii, vieţii frumoase, drepturilor şi libertăţilor, în cadrul unor activităţi care se vor desfăşura la Biblioteca liceului, sub îndrumarea Părintelui Visarion Vizitiu, după un program care va fi afişat la bibliotecă şi pe pagina de Fb de către Părintele Teodor Cenuşă.

VI.   Dragostea se învaţă!

Pentru a marca „Săptămâna altfel” dar şi 2 mai - „Ziua internaţională a tineretului”, se vor realiza activităţi culturale de vizionare de filme educative, spoturi, clipuri, vor fi realizate materialele video şi colajele de mesaje pentru alţi tineri, după documentare, cercetare individuală şi de grup cu privire la temele de dezbatere ale proiectului: dreptul la viaţă, prevenirea sarcinilor nedorite, viaţă sănătoasă. În acelaşi scop, specialişti din diferite domenii de activitate şi reprezentanţi ai partenerilor vor participa la activităţi, pentru transferul de cunoştinţe de specialitate elevilor, îmbogăţirea cunoştinţelor şi formarea de atitudini şi deprinderi sănătoase, care să faciliteze integrarea socială şi evoluţia personală în plan afectiv, cognitiv, moral şi relaţional.

Activităţile se vor desfăşura în perioada 18-22 aprilie şi 9-13 mai. Responsabili: coordonatorii proiectului, diriginţii.

VII.        Nu sunt singur, nu sunt sigur!

Dezbaterea pe teme de morală creştină se va organiza între elevii voluntari în săptămâna 16-20 mai 2016 şi va fi moderată de Pr. Prof. Partenie Apostoaie şi Pr. Gabriel Ţifrea.

VIII.    It’s a beautiful life!

De “Ziua Europei” – luni, 9 mai – se va organiza o prezentare de exemple de bune practici din ţările şi Constituţiile Europene cu privire la temele proiectului. Materialul va fi realizat de către Părintele Director, Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu şi dna. Prof. Jeanina Apostol.

IX.           “Ziua internaţională a culturii” – sâmbătă, 21 mai – teatru

Sub coordonarea dnei. Prof. Crina Ştefan, trupa de teatru a liceului va pregăti şi pune în scenă piesa Mântuirea smochinului sau o altă piesă care este relevantă pentru proiect. Pe data de 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, piesa se va juca în aer liber, pe pietonalul Unirii, apoi va fi prezentată în licee din municipiul Botoşani, împreună cu rezultatele proiectului – format video şi live în faţa părinţilor, elevilor şi invitaţilor la festivitatea de închidere a proiectului.

 

X.               Iubesc viaţa!

Activitatea de evaluare finală va cuprinde: prezentarea proiectului, a activităţilor desfăşurate pe parcursul implementării, rezultatele obţinute, produsele finale. Vor participa profesorii coordonatori şi alţi colegi din liceu, minim 3 parteneri, autorităţi locale – membri ai CA, colegi profesori şi directori din alte licee, părinţi, minim 100 de participanţi. La activitatea de evaluare vor susţine prezentări elevii voluntari şi invitaţii şi se va juca piesa de teatru. Elevii care au avut contribuţii remarcabile pe parcursul derulării proiectului vor primi Diploma de onoare şi Insigna „Iubesc viaţa!”, ceilalţi elevi primind Diplome de participare la proiect. Termen : miercuri, 1 iunie 2016. Responsabili: Părintele Director, Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu, Prof. Dr. Macovei Ada Alexandrina.

 

9. Rezultate estimate

Competenţe dobândite/dezvoltate: comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică; prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică; utilizarea surselor bibliografice referitoare la temele proiectului; formarea deprinderilor de analiză, sinteză; comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul Internetului şi prezentarea într-un format atractiv a concluziilor obţinute; competenţe digitale, utilizarea internetului în scopuri educaţionale; implicarea elevilor în proiecte transcurriculare cu impact asupra vieţii personale şi a societăţii.

Rezultate măsurabile :

-          îmbogăţirea bagajului informaţional cu noţiuni din toate domeniile vizate de proiect şi toate ariile curriculare

-          expoziţie de fotografii şi materiale lucrate de elevi : minim 20 referate, minim 10 prezentări, minim 10 planşe, afişe, flyere, 1 banner pentru stadion, filmul de Oscar : Juno, 2007.

-          vernisajul expoziţiei se va realiza la finalul proiectului, la festivitatea de închidere a acestuia.

Rezultate nemăsurabile :

-          capacitatea de sintetiză/selectare a materialului informaţional extrem de complex şi utilizarea eficientă a resurselor bibliografice, dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei;

-          crearea unei stări pozitive legate de învăţare, formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi, consolidarea încrederii în forţele proprii, stimularea dorinţei de autodepăşire şi creşterea performanţelor individuale şi de grup;

-          implicarea familiei în viaţa şcolară a elevului, educaţie morală creştin religioasă şi educaţie pentru cetăţenie, pentru drepturile omului şi pentru sănătate;

-          descoperirea unor valori autentice şi sensul învăţăturilor creştine, în legătură cu adevărurile ştiinţifice legate de viaţă sănătoasă şi fericită;

-          discuţii cu specialişti din diferite domenii de activitate, care să contureze o imagine clară a vieţii fericite, într-o lume debusolată, tristă şi de multe ori, depresivă.

10.           Mediatizare - revista şcolii şi în presa locală, minim 5 articole de presă locală şi regională.

11.            Diseminare

La fiecare activitate vor fi realizate albume de fotografii, care vor fi postate pe site si pe Fb. Materialele realizate de elevi se vor afişa în cadrul unei galerii, la fel şi informaţiile legate de modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor, termene şi responsabilităţi.

Rezultatele obţinute şi exemplele de bună practică vor fi diseminate în cadrul Consiliului profesoral de final de an şcolar, la activităţile metodice organizate de şcoală/inspectorat şcolar, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016.

 

Alte informaţii relevante:

Coordonarea generală, aprobările proiectului, locaţiilor, resurselor umane şi financiare, a materialelor distribuite, realizate, prezentate, vizionate etc., mobilizarea participnţilor, invitarea specialiştilor şi monitorizarea activităţilor, precum şi împărţirea sarcinilor în cadrul echipei de proiect vor fi realizate de către Directorul liceului, Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu.

Pe toată durata proiectului, activităţile de evaluare şi raportare către conducerea şcolii şi CP, CA, vor fi realizate şi centralizate de Prof. Dr. Macovei Ada, la fel ca şi strângerea dovezilor, arhivarea, realizarea comunicării media, coordonarea grupurilor de voluntari.

Părintele Prof. Visarion Vizitiu, cu sprijinul Părintelui Teodor Cenuşă, va coordona şi realiza activitatea culturală de la Biblioteca şcolii. De asemenea,  vor fi invitaţi 50 de elevi la slujba din data de 25 martie, de Bunavestire, la Biserica „Cuvioasa Paraschiva” şi la marşul pentru viaţă, din 26 martie 2016.

Părintele Prof. Partenie Apostoaie, cu sprijinul Părintelui Gabriel Ţifrea, va coordona şi realiza o dezbatere pe teme de morală creştină, care va avea loc între elevii voluntari, în săptămâna 16-20 mai 2016, la Sala de conferinţe. De asemenea,  vor fi invitaţi 50 de elevi la slujba din data de 25 martie, de Bunavestire, la Biserica „Cuvioasa Paraschiva” şi la marşul pentru viaţă, din 26 martie 2016.

Dna. Prof. Jeanina Apostol, de “Ziua Europei” – luni, 9 mai, va organiza o activitate ce va conţine şi o prezentare de exemple de bune practici din ţările şi Constituţiile Europene cu privire la temele proiectului, realizată de Părintele Director, Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu.

Dna. Prof. Crina Ştefan, va coordona trupa de teatru a liceului, va pregăti şi pune în scenă piesa “Mântuirea smochinului” sau o altă piesă care este relevantă pentru proiect. Pe data de 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, piesa se va juca în aer liber, pe pietonalul Unirii, apoi va fi prezentată în licee din municipiul Botoşani, împreună cu rezultatele proiectului – format video şi live în faţa părinţilor, elevilor şi invitaţilor la festivitatea de închidere a proiectului.

Dna. Prof. Ioana Şcarlii va coordona realizarea materialelor grafice de către elevi fie cele pentru expoziţie, distribuţie stradală, materiale pentru site, banner etc.

Dna. Prof. Daniela Grădinaru şi dna. Prof. Corina Ţifrea vor sprijini implementarea proiectului prin partciparea la activitatea de selecţie a materialelor ce urmează a fi promovate – corectură text, precum şi a mesajelor de comunicare publică. De asemenea, vor mobiliza părinţii de la clasele unde sunt diriginte, pentru a participa la activităţi.

Dl. Prof. Marius Râznic va include activităţile specifice proiectului în programul Săptămâna altfel – să ştii mai multe, să fii mai bun!, conectând temele proiectului cu alte activităţi educative prioritare pentru asigurarea unei formări complete a tinerilor, conform devizei liceului: “O şcoală pentru minte, suflet şi trup!”.

Contact

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani

Adresa: Str. Prieteniei nr. 2, Botoșani 710077, România
Tel/Fax: 0231 581 773

Email: seminarul_bt@yahoo.com
Web:  www.seminarulbotosani.ro

 

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminarulbotosani.ro