Proiect educaţional "Toamna bincuvântată"

În cadrul activităţilor de Consiliere şi orientare, clasele a X-a B, a XI-a B, a XII-a B, împreună cu doamnele diriginte prof.Corina Ţifrea, prof.Jeanina Apostol, prof.Ioana Şcarlii, au organizat în perioada 3 - 10 noiembrie 2011 un proiect intitulat "Toamna binecuvântată". Proiectul a fost conceput şi pus în practică cu scopul de a educa spiritul estetic şi respectul faţă de muncă şi de a cunoaşte schimbările apărute în natură în anotimpul toamna. Proiectul a urmărit implicarea elevilor, a profesorilor pentru formarea unor valori corecte şi realiste faţă de frumuseţea şi respectarea pământului, faţă de natură prin activităţi artistice. Competenţele vizate au avut în vedere : cunoaşterea bogăţiilor acestui anotimp, recunoaşterea schimbărilor apărute în natură specifice toamnei, observarea şi valorificarea culorilor, mirosurilor şi aromelor specifice, deprinderea de plantare şi ocrotire a unor puieţi şi a spaţiilor verzi din curtea şcolii, conştientizarea importanţei unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă, exprimarea unei atitudini pozitive faţă de natură prin activităţile artistice, plastice. S-au realizat următoarele activităţi : "E toamnă iar" - concurs de amenajare a sălilor de clasă, lectura unor poezii în limba română şi în limba engleză, expoziţie de desene pe tema toamnei, parada vestimentară "Toamna eco", "Rodul toamnei" - expoziţie gastronomică de produse specifice toamnei, "Pentru o lume mai curată" - îngrijirea spaţiului verde din jurul şcolii

Contact

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani

Adresa: Str. Prieteniei nr. 2, Botoșani 710077, România
Tel/Fax: 0231 581 773

Email: seminarul_bt@yahoo.com
Web:  www.seminarulbotosani.ro

 

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminarulbotosani.ro