Ziua Educaţiei la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe"

Luni, 5 octombrie 2015, elevii și profesorii Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani au sărbătorit Ziua internațională a educației, prin manifestări specifice, care s-au dovedit de un real folos celor prezenți. La activitate au participat peste 250 de persoane, deopotrivă educatori și educabili. Cu această ocazie, au fost evocate momente din evoluția învățământului și ale sistemului de educație, din România, accentuându-se faptul că educația zilelor noastre este o șansă reală și nu doar un drept constituțional, garantat de stat.

Dacă înainte de anul 1800, aproape toată populația țării era analfabetă, dacă învățământul de masă a apărut treptat, la început fiind accesibile doar forme inițiale – scris și citit și doar pentru cei bogați, iată că de-abia după cel de-al doilea război mondial se poate vorbi de învățământ de masă, gratuit și de șanse aproape egale la educație. Încă există diferențe majore între mediile urban și rural, încă sunt probleme în sistem referitoare la programe și manuale, dar, cu toate acestea, elevii au oportunități de învățare foarte mari și diversificate, fie că vorbim despre educația formală, din școală, fie că este cazul educației nonformale sau informale. 

Prin materialul prezentat, prof. Dr. Macovei Ada Alexandrina a propus elevilor  să participe la "Lecția de sinceritate", în care educatorii să fie judecați de educabili, dar educabilii să se și autoevalueze și să recunoască cât sunt de "educabili", adică prezenți efectiv în propria lor formare, cu roluri clare și asumate. Elevilor li s-au propus diferite exerciții mentale, câteva experimente și jocuri, din care să rezulte clar implicarea lor în educație, disponibilitatea pentru a fi educați și modul în care acceptă sarcini de lucru,  comunică și învață cu plăcere, din convingere.

Fiind o instituție vocațională, Pc. Pr. Prof. Visarion Vizitiu, a prezentat lucrarea "Educația în Sfânta Scriptură". Scopul alegerii și prezentării acestei teme a fost acela de a demonstra faptul că aceasta este nu doar un auxiliar didactic, ci o carte care contribuie în mod cert la educarea omului, cu scopul final de obținere a mântuirii. A fost evidențiat rolul Decalogului - al Celor 10 porunci, ca factor de educație a poporului evreu dar și a întregii omeniri, precum și contribuția profeților Vechiului Testament, în realizarea unei educații moral-religioase, pe tot parcursul vieții și pentru întreaga viață. Cu privire la principiile Noului Testament, a fost subliniat rolul Supremului Învățător, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, în educarea copilului, tânărului, dar și adultului, a tuturor popoarelor și neamurilor, a tuturor categoriilor sociale, fără nicio discriminare, întru dreptate, curățenie, sfințenie, egalitate, frațietate, peste toate tronând iubirea de Dumnezeu și de oameni. Îndemnul părintelui a fost acela de studiu și aprofundare a învățăturilor Sfintei Scripturi, pentru desăvârșirea spirituală, morală, integrarea socială și pe piața muncii. Cel mai exigent examen al vieții va fi, după toate celelate, examenul de angajare, atunci când cineva te alege pentru calitățile și competențele dobândite, nu pentru diplomele pe care le ai.

"De aceea, considerăm că rolul educației în Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani este foarte important, dascălii sunt merituoși iar finalitățile sunt vizibile, prin seriile de elevi care termină liceul, fără a abandona studiul, urmând cursuri universitare și revenind cu drag", a precizat Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani.